Jobcoach

icon__1

Jobcoach UWV en gemeente

Je bent op zoek naar een passende baan, maar door bepaalde omstandigheden lukt dat niet zo goed. Zo kan het zijn dat je onlangs uit bent gestroomd bij defensie, dat je door een bedrijfsongeval of beroepsziekte zonder werk zit of dat je om een andere reden niet aan een passende baan kan komen. Je hebt behoefte aan een vertrouwenspersoon die je een luisterend oor biedt en je begeleidt in het proces op zoek naar passend werk. In deze situatie kent het UWV of de gemeente een jobcoach aan je toe die samen met jou op zoek gaat naar de juiste werkgever.

Een gecertificeerde jobcoach

Er zijn veel mensen die, om wat voor reden dan ook, belemmeringen ervaren om terug te keren op de arbeidsmarkt. Dit komt vaak door een structurele functionele beperking, zoals een handicap, ziekte of een trauma. Hierdoor belanden ze vaak (langdurig) in een uitkering en vinden ze het moeilijk om terug te keren op de arbeidsmarkt. Ze hebben wat extra aandacht en begeleiding nodig om de juiste werkplek te vinden.

Wat doet een jobcoach voor het UWV of de gemeente?

Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door het UWV of de gemeente aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mijn missie is om deze werkzoekenden te begeleiden bij het vinden en behouden van een passende baan. Ik weet mensen te motiveren en te enthousiasmeren en zorg voor een goede communicatie richting de werknemer en werkgever.

Een jobcoach is ook een bemiddelaar tussen werknemer en werkgever. Ik bespreek de werksituatie met beide partijen om tot het beste resultaat te komen en geef hierop een onafhankelijk advies.

“Ik zie het proces als een rit op een tandem. De kandidaat zit voorop, achter het stuur en bepaalt waar hij of zij tijdens de rit hulp bij nodig heeft. Ik zit achter op de tandem om advies te geven en het proces bij te sturen.”

Coaching on the job

Daarnaast kun je als jobcoach ingezet worden voor een intensieve vorm van begeleiding; coaching on the job. Deze manier van coaching vindt letterlijk plaats op de werkplek van een werknemer om hem te ondersteunen bij het uitvoeren van een beroepshandeling. Hierdoor kan de medewerker bepaalde vaardigheden eigen maken, worden zijn valkuilen gespiegeld en kan hij zijn gedrag verbeteren.

Mijn doel; een langdurige uitstroom

Als jobcoach kijk ik vooral naar wat er wél kan, zodat werkzoekenden met een arbeidsbeperking op de juiste plek terecht komen. Ik zorg ervoor dat de cliënt uiteindelijk volwaardig aan de slag kan gaan bij een passende werkgever. Hierdoor krijgen ze financiële zekerheid, een gevoel van eigenwaarde en een positief toekomstperspectief. Daarnaast streef ik door persoonlijke begeleiding, bijsturing en advies voortdurend naar een langdurige uitstroom.

Zit je door onvoorziene omstandigheden in een uitkering en ben je op zoek naar een passende baan? Ben je gemotiveerd, enthousiast en wil je er alles aan doen om weer op de arbeidsmarkt te komen? Ook dan kan ik je helpen! Neem hier eens een kijkje.